KONTAKT 662 142 600

Do you have any questions?

Contact us

Marta Czerny

Coworking Office Manager

    Administratorem danych osobowych jest FLEX Grodzka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: Grodzka 9, 50-137 Wrocław, e-mail: info@l-abo.com; tel.: +48 662 142 600. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest udzielenie odpowiedzi na wiadomości i zapytania zawarte w formularzu bądź art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przesyłanie informacji marketingowych. Posiadacie Państwo prawo dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduję się pod niniejszym linkiem.

    UNIQUENESS OF THE PLACE

    Within LABO, we create a flexible, comprehensive and inspiring work space, that not only fulfils the diverse needs of companies, but also creates an atmosphere of collaboration and exchange of experience.